Orzech Węgiel Kamienny 26 mJ

Paliwo do pieców stałopalnych – najwyższej jakości orzech z węgla kamiennego, charakteryzujący się wysoką kalorycznością oraz niską zawartością siarki. Pakowany maszynowo w worki zgrzewane i wentylowane, ułożone na paletach (40 worków na palecie, tj. 1 tona).

Parametry jakościowe:
– ciepło spalania – ok. 29 000kj/kg;
– wartość opałowa Qi: ok. 26 000 kJ;
– popiół: 10%;
– siarka: 0,4%;
– uziarnienie: 40- 80 mm;